Planering

Eftersom muren kommer att förändra helhetsbilden på din tomt bör du planera noga innan du sätter igång. Använd papper och penna och rita upp muren på en tomtkarta med rätt måttangivelser.

Planering

Eftersom muren kommer att förändra helhetsbilden på din tomt bör du planera noga innan du sätter igång. Använd papper och penna och rita upp muren på en tomtkarta med rätt måttangivelser.

Steg för steg

1. Jag förslår att du tittar på några murar du gillar. Vad är det du ser? Är det en mur som är byggd  i natursten eller sprängsten? Hur hög/bred är muren. Finns det växter i muren etc.

2. Ta ett måttband och mät upp tomten. Hur lång blir din mur. Fundera på murens höjd. I regel vill man ha en högre mur ju större tomten är. Det flesta murar jag bygger är ca. 80cm höga och fungerar bra som en inramning på tomten.

3. Börja med att rita upp din tomt. Rita gärna in ev. byggnader, buskar och träd.

4. Rita sedan in muren och ev. växter du vill ha kring muren.

5. Kontrollera med byggnadsnämnden om du behöver bygglov. I det flesta kommuner behöver man söka bygglov för murar som överstiger en höjd på 50 cm. Räkna med att det kan ta upp tom 12 veckor innan bygglovet är klart. Kontrollera att du lämnar in rätt underlag för att undvika ytterligare väntetider. Jag bidrar gärna med en konstruktionsritning som kan användas.

6. För att muren ska hålla i många år är det viktigt att markarbetet utförs på rätt sätt. Många undrar hur djupt man behöver gräva men det finns inget enhetligt svar. Beroende på vad som finns i marken behöver man anpassa förberedande markarbete. Är det t ex sandig mark räcker det att gräva ca. 10cm. Är det däremot lerig eller fet matjord behöver den grävas bort och ersättas med dränerande material, t ex makadam 16/32 Det kan alltså vara allt ifrån 10 cm till 1meter man behöver gräva för att uppnå ett tillfredsställande  resultat.

7. Innan grävningen kan starta behöver man kontrollera om det finns kablar eller rör som ligger i marken. Detta kan enkelt göras på ledningskollen.se Bedömer man att det finns risk för att en ledning kan skadas begärs utsättning. Det är en gratistjänst!

8. Eftersom stenen levereras med lastbil behöver man fundera på ett lämpligt ställe att tippa stenen. En garageuppfart med grus är perfekt, även en gräsmatta fungerar bra om den är torr. Det blir ingen större åverkan på gräset eftersom stenen bara ligger där några dagar. Jag använder mig av en midjestyrd lastare som bara väger 800kg och den lämnar inga spår på gräsmattan.

Lycka till med planeringen, du är välkommen att höra av dig med dina funderingar!

Gerald

Kontakt

Phone: 0708-571162
Email: info@bygg-stenmur.se

Björnbärvägen 4
26651 Vejbystrand